089 76 28 60

Vraag nu uw
vrijblijvende offerte!

ONLINE OFFERTE
AANVRAAG

opstijgend vocht

Probleemstelling:

Optrekkend vocht manifesteert zich waar sprake is van grote vochtopname als gevolg van capillaire krachten omdat geen maatregelen zijn getroffen tijdens het bouwen ter voorkoming hiervan of bij oudere gebouwen waarvan destijds aangebrachte afdichtingen tegen horizontaal optrekkend vocht niet functioneren of zelfs niet zijn aangebracht.

Gevolgen:

Opstijgend vocht veroorzaakt niet alleen vochtproblemen, maar ook schade aan materialen en afwerking door de hoge concentratie en de kristallisatie van zouten uit de bodem.  Dit alles resulteert in een bouwfysische aftakeling van het gebouw, een verminderd comfort, geurhinder en veelal gezondheidsproblemen van allerlei aard.

Andere bijkomende gevolgen :

-          Verwering van metselwerk door kristallisatie van zouten en/of vorst.
-          Invloed op het uitzicht van materialen die in contact staan met het vochtige metselwerk zoals
            pleisterwerk, behang, schilderwerk, schrijnwerk.
-          Pathologische ontwikkeling van micro-organismen, schimmels enz.
-          Verzwakking van de warmte-isolatie van buitenmuren, samen met een onbehaaglijk gevoel, te wijten
            aan de aanwezigheid van koudere zones een een abnormaal hoge luchtvochtigheid.

Oplossing in 3 stappen:

STAP 1 :Voorbereiding

Wanneer na onderzoek vast staat dat de problemen veroorzaakt worden door opstijgend vocht, worden plinten, lambriseringen en aangetast pleisterwerk verwijderd.

Het pleisterwerk wordt verwijderd tot minimaal ca 30 cm boven de zichtbare schade.

Er worden gaten geboord met een tussenafstand van 10 à 14 cm, horizontaal in de mortellaag. 

STAP 2 :Injecteren

De boorgaten worden volledig opgevuld met injectiegel, ecologisch en solventvrij !
Deze gel gaat zicht langzaam verdelen over de materie en zal een vochtwerende barrière vormen. 

STAP 3 :Nabehandeling

De boorgaten worden gevuld.

De behandelde muren moeten kunnen uitdrogen. Bovendien zijn deze muren meestal doordrongen met alkalische zouten welke uitkristalliseren tijdens het uitdrogingsproces.

De aanwezige zouten kunnen, wanneer zij overvloedig aanwezig zijn, schade veroorzaken en afwerkingslagen losdrukken.

Hierdoor kunnen de geïnjecteerde muren pas herbezet worden en afgewerkt worden na een lange droogperiode.

Indien deze wachttijd onmogelijk is en u sneller wenst af te werken kunnen wij een dun soepel membraan aanbieden dat de zouten tegenhoudt en laat uitkristalliseren achter het membraan.

Op dit membraan kan er verder gepleisterd worden.