089 76 28 60

Scheurherstel

Ook scheuren in de gevel gaan ertoe bijdragen dat vocht in de gevel kan dringen met op termijn vorstschade tot gevolg.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze scheurvorming : zwaardere verkeersbelasting in de omgeving, te grote overspanning van metselwerk, verzakkingen…

CONINGS NV herstelt de scheuren  vakkundig door het aanbrengen van bijkomende metselwerkwapeningen.

Werkwijze :

Ter plaatse van de scheur in het metselwerk wordt er om de 4 à 5 lagen metselwerk een diepe voeg gemaakt in de horizontale voeg. Deze wordt zorgvuldig proper gemaakt met een stofzuiger zodat een goede aanhechting van de ankerspecie gegarandeerd is.
Zwaar beschadigde bakstenen worden uitgehakt en vervangen.

Vervolgens wordt de ankermortel aangebracht in de voegopening.  De spiraalvormige roestvrij stalen wapeningsstaven worden direct daarna in de verse  2-componenten ankermortel aangedrukt. De voegen worden verder opgevuld met de ankermortel zodat een goede verlijming aan het metselwerk plaats vindt.

Licht beschadigde bakstenen kunnen hersteld worden met een aangepaste reparatiemortel in kleur.  Deze reparaties kunnen haast onzichtbaar uitgevoerd worden.