089 76 28 60

Droogstralen

Droogstralen wordt door CONINGS NV toegepast waar andere methodes ontoereikend zijn of waar gebruik van water niet kan.

Er moeten dan echter omwille van het silicosegevaar omvangrijke maatregelen genomen worden voor de bescherming van de omgeving en personeel in de onmiddellijke omgeving.

Meestal worden zeer ruwe en harde materialen gereinigd met droogstralen, hoofdzakelijk voor het verwijderen van oude verf- en kalklagen.  Ook staalstructuren en betonnen kunstwerken (opvangbakken, inkuipingen, betonstructuren….) worden dikwijls met deze methode gereinigd.

Staal wordt op deze manier ontdaan van oude coatings en roest en bekomt zo voldoende ruwheid voor verdere behandeling (SA3).

Bij geschilderde gevels, die men wil bepleisteren, worden de verflagen ook meestal verwijderd door droogstralen.

In principe kan met droogstralen alle vuil weggenomen worden.