089 76 28 60

Vraag nu uw
vrijblijvende offerte!

ONLINE OFFERTE
AANVRAAG

Betonherstelling

Schade aan betonnen balkonranden, dakranden, prefabpanelen, kolommen en balken;
CONINGS NV kan voor u instaan voor een vakkundige herstelling.

Probleemstelling:

Betonschade kan meerdere oorzaken hebben :

  • Corrosie van de wapening in het beton door invloeden van buitenaf.
  • Uitvoeringsfouten tijdens de constructie (wapeningsijzer met onvoldoende betondekking)
  • Staat van het beton (bv scheurvorming)
  • Natuurlijke slijtage van het beton.

Als gevolg van de aangehaalde oorzaken heeft het beton dikwijls te lijden aan betonrot. Delen beton worden afgedrukt en er ontstaat nog meer scheurvorming. >Niet alleen esthetisch is betonrot een probleem maar zeker constructief vormt aangetast beton een risico. Een vakkundige duurzame herstelling is aangewezen om een esthetisch mooi uitzicht te garanderen, samen met de veiligheid  van de constructie.

Herstelling in 4 stappen:

STAP 1 : Voorbereiding

De betonoppervlakte wordt volledig gecontroleerd op schade. Losse delen worden in kaart gebracht en vakkundig verwijderd.
Het wapeningsijzer wordt ontroest en de te behandelen delen worden volledig ontstoft.

STAP 2 : Behandeling van het wapeningsijzer

Het wapeningsijzer wordt geconserveerd zodat deze wapening in de toekomst geen oorzaak meer kan zijn van betonschade.

STAP 3 : Betonreparatie

De herstellingen worden manueel uitgevoerd met een cementgebonden betonherstellingsmortel. CONINGS NV gebruikt hiervoor mortels van hoge kwaliteit van BASF.

De betonherstellingen zullen steeds enigszins zichtbaar zijn in het betonoppervlak. Als afwerking kan de volledige oppervlakte geëgaliseerd worden met een superfijne mortel zodat het geheel eenvormig van kleur en structuur is.

Deze afwerkingslaag biedt nog een extra bescherming voor de betonstructuur en het achterliggende wapeningsijzer.

STAP 4 : Nabehandeling

Na het herstellen van de betonconstructie is het aan te bevelen om het betonoppervlak te beschermen tegen milieu- en weersinvloeden met een carbonatatieremmende coating. Hierdoor kan een verdere aantasting in de toekomst voorkomen worden.

Bovendien kunnen coatings door de grote kleurkeuze een verfraaiing van de constructie betekenen.