089 76 28 60

Herstelling van voegwerk

Dikwijls zien we dat de tijd , weers- en milieu-invloeden een nefaste inwerking hebben gehad op het voegwerk en dat dit voegwerk fel aangetast is. De voegen zijn zacht en poreus geworden.
Aangetast voegwerk is vaak de oorzaak van vochtindringing in de gevel waardoor er vorstschade kan ontstaan, zowel aan voegwerk als aan metselwerk. 

Het oude voegwerk wordt verwijderd tot op de gezonde metselspecie.  Het uithakken van het voegwerk wordt uitgevoerd zowel met pneumatische beitels als door middel van slijpen. Oude voegresten worden mee verwijderd en de voegen worden gereinigd, samen met het gehele geveloppervlak, zodat er een gezond hechtvlak ontstaat voor het nieuwe voegwerk.

Na het reinigen van de gevels wordt het nieuwe voegwerk aangebracht.
Met de klant wordt vooraf bepaald welke  type voegwerk wenselijk is, zowel wat betreft vorm als wat betreft kleur.
Ook de samenstelling van de voegmortel is van groot belang.  Deze samenstelling wordt zorgvuldig bepaald in functie van de gebruikte metselspecie.

Door verandering van voegkleur kan u de gevel een volledig nieuwe uitstraling geven.